Από τη συνέντευξη σχετικά με τη σημασία της διώρυγας του Σουέζ για τις θάλλασιες μεταφορές στην Ε.Ρ.Τ (Απρίλιος, 2021).

From the interview at Hellenic Broadcasting Corporation regarding the importance of Suez canal for maritime transport (April, 2021).