Από την επίσκεψη των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη «Ναυτιλιακή Διοικητική» στην αίθουσα της διαχείρισης κρίσεων της εταιρείας Capital Ship Management Corp. (Ιούλιος 2019).

From the MSc in Shipping Management students visit to the crisis room of the Capital Ship Management Corp. (July, 2019).