Από την επίσκεψη του Προέδρου και του Κοσμήτορα του NYU στην Ελλάδα και την υποδοχή τους από την Πρόεδρο του Ιδρύματος Λάτση. (Αθήνα, Σεπτέμβριος 2018)

From the visit of the President and Provost of NYU in Greece and their welcoming by the President of Latsis Foundation. (Athens, September 2018)