Από την κοπή της Πίτας των Ανδρίων στη Μεγάλη Βρεττάνια στις 15 Ιανουαρίου 2018.

From the Pitta Cutting of the Union of Andros in Athens Hotel Grande Bretagne on January 15th 2018.