Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς  (Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019)

Faculty members of the Department of Maritime Studies of University of Piraeus (Academic year 2018-2019)

MELI DEP PAPEI 7_2019 (2)