Ά. Παντουβάκης Γ. Σιώμκος – Ε. Χρήστου, (2015),  «Μάρκετινγκ» (Με Κεφάλαιο «Ναυτιλιακό Μάρκετινγκ»), Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ, ISBN: 978-060-14-2960-1

Κ. Λυμπερόπουλος και  Α. Παντουβάκης, «Μάρκετινγκ ΙΙ. Το Μάρκετινγκ των υπηρεσιών», 2008, Β’ έκδοση Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ISBN:978- 960- 538- 725 -9

Pantouvakis, A., Karakasnaki, M. and Renzi. M.F. (2016), “Exploring Resident versus Visiting Nationalities’ Perceptions on Airport Service Quality” in Rediscovering the Essentiality of Marketing, Springer, p.p. 949-953 (published from the Academy of Marketing Science Conference), DOI 10.1007/978-3-319-29877-1_189, ISBN 978-3-319-29877-1

Pantouvakis, A. “The Services Marketing Triangle” contribution in the SAGE Encyclopedia of Quality and the Service Economy, (2016), edited by Su-Mi Dahlgaard – Park, SAGE Publications, ISBN 978-145-22-5672-6