Το 19ο NAVIGATOR φόρουμ (19th NAVIGATOR 2019 – ‘The Shipping Decision Makers Forum’) πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 στον «Φάρο» στο Κέντρο Πολιτισμού – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το φόρουμ πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 600 και πλέον στελεχών από όλο το φάσμα της Ναυτιλίας, ενώ συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τα ναυτιλιακά δρώμενα.

The 19th NAVIGATOR 2019 – ‘The Shipping Decision Makers Forum’ took place on Friday 29th November 2019 at “FAROS” – Stavros Niarchos Cultural Center. The forum was attended by more than 600 shipping executives from the whole spectrum of the shipping industry, while critical maritime issues were discussed by the speakers.