Για 100 περίπου χρόνια οι AHEPA’s συνδέουν με καλοσύνη ανθρώπους, αξίες και πολιτισμούς με κέντρο τον Ελληνισμό. Στιγμιότυπα από την τελετή εισδοχής νέων μελών στο νεοσύστατο Παράρτημα (Chapter) της Ναυτιλίας ονομασμένο προς τιμήν του Αγίου Νικολάου προστάτη των ναυτικών. (Ιούλιος 2021)

Snapshots from the Matriculation Ceremony of the new members of AHEPA Maritime «St’ Nicholas» HJ-45. For almost one century now AHEPA members connect cultures, disseminate the values of Hellenism all over the world and develop close links of the members to each other and to the mother Country Greece (Hellas). And all this began due to the motive, inspiration and initiative of Cpt. Dimitris Mattheou the Chapter’s Chairman/ Governor. (July 2021)